Regulamin - Malgorzata Tyminska Photography

  REGULAMIN KONKURSU „Walentynkowe Mini Sesja Fotograficzna”

  § 1

  Organizator konkursu

  1.Organizatorem konkursu jest Małgorzata Tymińska, zwana dalej ,,Organizatorem’’.

  2. Celem konkursu jest popularyzacja profesjonalnych sesji fotograficznych i zachęcenie do udziału w profesjonalnych rodzinnych sesjach fotograficznych.

  3.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://malgorzatatyminska.smugmug.com/Regulamin


  §2

  Uczestnicy konkursu

  1.Konkurs jest skierowany do wszystkich osób pełnoletnich, które dostrzegają dużą wartość w profesjonalnych zdjęciach rodzinnych.

  2.W konkursie może wziąć udział każdy, kto spełni wszystkie warunki konkursowe, zwany dalej Uczestnikiem.


  § 3

  Zasady udziału w konkursie

  1.Udział w konkursie jest dobrowolny.

  2.Udział w Konkursie jest bezpłatny.

  3.Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić wszystkie warunki konkursowe:

  − polubić post na stronie https://www.facebook.com/malgorzatatyminskaphoto zatytułowany „Walentynkowe Mini Sesje Fotograficzne”, opublikowany w dniu 16 stycznia 2015 r.

  − udostępnić ten post publicznie u siebie na profilu Facebooka

  − napisać w komentarzu pod ww. postem w jakiej sesji chce się wziąć udział. Do wyboru: ciążowa, niemowlęca, dziecięca, rodzinna, indywidualna portretowa.

  − zaprosić do zabawy 3 swoich znajomych, wpisując w swoim komentarzu „Zapraszam do zabawy ( i tu należy wymienić z imienia i nazwiska minimum 3 osoby mające swój profil na Facebooku)”.

  4.Jedna osoba może zaprosić do konkursu tyle osób ile tylko chce, jednak minimalna wymagana ilość zaproszeń to 3 (trzy).

  5.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu konkursu.

  6.Osoby, które nie spełnią wszystkich warunków określonych w Regulaminie, nie będą brały udziału w konkursie.

  § 4

  Termin

  1.Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 stycznia 2015 r i trwa do 10 lutego 2015 r. do godziny 19:00.

  2.Zgłoszenia dostarczone po ww. terminie nie będą brały udziału w konkursie.

  3.Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze ręcznego losowania.

  4.Przebieg losowania i jego wynik zostanie opublikowany na stronie https://www.facebook.com/malgorzatatyminskaphoto

  5.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 lutego 2015 r. po godzinie 20:00.

  § 5

  Nagrody

  1.Nagrodą główną w konkursie jest darmowa Walentynkowa mini sesja fotograficzna, przeprowadzona przez Małgorzatę Tymińską. W skład nagrody głównej wchodzi: przygotowanie uczestnika do sesji, mini sesja fotograficzna, profesjonalnie przygotowanych 5 zdjęć z sesji w formie cyfrowej w rozmiarze 1200 px najdłuższy bok i rozdzielczości 300 px/inch

  2.Drugą nagrodą w konkursie jest kupon zniżkowy o wartości 200 zł na sesję fotograficzną przeprowadzoną przez Małgorzatę Tymińską.

  3. Trzecią nagrodą w konkursie jest kupon zniżkowy o wartości 100 zł na sesję fotograficzną przeprowadzoną przez Małgorzatę Tymińską..

  4.Sesje fotograficzne muszą zostać przeprowadzone do dnia 28 lutego 2015 r.

  5. Sesje fotograficzne zostaną przeprowadzone w studio w Warszawie.

  6. Niewykorzystane i nieodebrane nagrody do dnia 28 lutego 2015 r., przepadają.

  7. Nagrody nie można zamienic na gotówkę.


  § 6

  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

  2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu photo@malgorzatatyminska.com

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

  4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

  5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.


  Powered by SmugMug Log In